top of page

สรรเพชญ กาสา (ท็อป)

Saxophone, Acoustic & Electric Guitar

หนึ่งในปรมาจารย์เครื่องเป่าอย่าง "Saxophone" ที่นักดนตรีหลายท่านเรียกว่า อ.ท็อป จุดเริ่มต้นมาจาก "Guitar" โดยเริ่มเล่นเมื่ออายุ 17 ปีจากการชักชวนกันในหมู่เพื่อนและเป็นค่านิยมของเด็กหนุ่มที่อยากเล่นดนตรีเพื่อให้เป็นที่สนใจของสาวๆ จนกระทั่งเข้าศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (ในสมัยนั้น) อ.ท็อป กลับเลือกเครื่องเอกเป็นแซ็กโซโฟนและศึกษาด้านดนตรีด้วยเครื่องเอกนี้จนจบระดับปริญญาตรี

ทันทีที่เรียนจบ อ.ท็อป ก็ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททันที ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระหว่างการศึกษา อ.ท็อปก็ได้เริ่มเข้าสู่การเล่นดนตรีอาชีพควบคู่ไปด้วย ได้มีโอกาสร่วมงานกับนักดนตรีมากฝีมือหลายท่าน ในสถานที่ๆมีชื่อเสียงหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือร้าน Yes Indeed ซึ่งถือเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากในยุคก่อน รวมถึงเป็นร้านที่รวมนักดนตรีฝีมือเยี่ยมไว้มากมาย

และด้วยพรสวรรค์ที่มี อ.ท็อป ยังได้รับการชักชวนให้มาร่วมงานกับศิลปินคุณภาพหลายท่าน อาทิ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, เบิร์ทกะฮาร์ท, แอน ธิติมา ฯลฯ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพครูสอนวิชาดนตรี โรงเรียนนานาชาติ Lycée Français International de Bangkok อีกด้วย

การศึกษา

  • โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

  • ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

  • ปริญญาโท : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประสบการณ์และผลงาน

  • Back Up Musician เล่นดนตรีให้กับศิลปินหลายท่าน อาทิ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, เบิร์ทกะฮาร์ท, แอน ธิติมา ฯลฯ

  • ทำและอัดดนตรีในห้องอัดให้กับศิลปินต่างๆ

  • อดีต Back Up Musician รายการมาสเตอร์คีย์

  • ครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนนานาชาติ Lycée Français International de Bangkok

bottom of page